+ 90 232 472 30 35   info@erkeozelegitim.com.tr

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapi Birimi olarak İzmir'de bedensel engellilerin tedavisi konusundaki eksiği gidermeye odaklı, engelli bireylerin gelişim ve tedavilerinde yenilikçi bir anlayışa sahip, olumlu sonuçlar alınan tedavi yöntemleri konusunda kendini geliştirmiş bir ekip ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sahip olduğumuz ekip içerisinde Fizyoterapistler, Bobath Terapistleri, Duyu Bütünleme Terapistleri, Manual Terapistler, Aquaterapi alanında eğitim almış terapistler ve Matrix Rhythm Therapy Practitioner ünvanı almış terapistler yer almaktadır. Ekip koordinatörlüğünü Türkiye'nin önde gelen çocuk terapistlerinden Sayın Uzm. Fzt. Melek RAMOĞLU yapmaktadır.

Kurumumuzda çocuklarımızın ortopedik kontrol ve muayeneleri, Sayın Op.Dr. Fatih SÜRENKÖK tarafından belli aralıklarla yapılmaktadır. Bu özverili çalışmasından dolayı kendisine Erke Ailesi olarak teşekkür ediyoruz.

Fizyoterapist Kimdir?

Fizyoterapist, hekim tarafından tanısı konan hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını planlayan ve uygulayan; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve rehabilitasyon programları ile fiziksel uyumu arttırıp,hastalık ve sakatlıkları önleyen profesyonel bir sağlık elemanıdır. Ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanarak hasta veya sağlıklı kişinin fizyoterapi ve rehabilitasyon programını gerekli gördüğü teknikleri uygular.

Çok yönlü tedavi yaklaşımı olan rehabilitasyon, fiziksel engellilerde çocuğa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını gerektirir ve rehabilitasyon programının standardizasyonu yoktur. Rehabilitasyon uygulamalarının ana elemanı fizyoterapisttir.

Fizyoterapist tarafından değerlendirilen engelliler, terapi programına alınır.

Amaç, engelliye mümkün olduğunca bağımsızlık kazandırmaktır.

Engellinin durumuna göre;

* Anormal postür bozukluklarını değiştirmek ve bunlardan kaynaklanan sekonder problemleri çözmek,

* İstemsiz kasılmalara engel olmak, zayıf olan kaslardaki hareket potansiyelini arttırmak,

* Normal gelişim eğrileri doğrultusunda en önemli hareket paternlerini yerleştirerek, mevcut fiziksel kapasiteyi arttırmak,

* Denge ve koordinasyonu geliştirmek,

* Beden yetersizliklerini uygun yardımcı cihaz ve özel araç-gereçlerle desteklemek,

* Günlük yaşam aktivitelerinde ve kendine bakımda, engelliyi mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırmak, fizyoterapi programının ana temalarını oluşturur.

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır. Bu duruma yol açabilecek ve sıklıkla karşılaşılan nedenler aşağıda kısaca tanımlanmıştır.

1. Serebral Palsi: SP (CP) şeklinde kısaltılmış olan bu hastalık grubu, gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı ve hareket bozukluğudur. Ortaya çıkan klinik tablonun ağırlığı, beynin zedelenme derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır. Oluşan tablo ilerleyici değildir. Bu tablonun vücudun tamamını etkileyen şekli tetraparezi (kuadriparezi), daha çok bacakların etkilendiği şekli diparezi (dipleji), vücudun bir yarısının etkilenmesi hemiparezi, tek kol veya tek bacak etkilenmesi monoparezi olarak adlandırılır. Bu durum farklı şekillerde kendisini gösterir.

a. Spastik Tip: Kasın istem dışı sertliğini ifade eden bu durum; hareketlerin yavaşlamasına, harekette kontrol güçlüğüne ve çeşitli hareket kayıplarına sebep olur.

b. Atetoit Tip: Hareket ve pozisyonlara bağlı olarak kaslar bazen sert bazen de gevşektir. Hareketler istemsiz, yavaş ve sürüncemelidir.

c. Ataksik Tip: Duruş, denge bozuklukları, hareketlerde titreme ve koordinasyon bozuklukları ile karakterizedir.

ç. Hipotonik Tip (Gevşek): Tüm vücut kaslarında yaygın gevşeklik söz konusudur.

d. Karışık Tip: SP’nin farklı tiplerine ait özellikleri bir arada taşır. Çoğunlukla atetoid ve spastik tip birliktedir.

2. Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar: Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit,Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb.)

3. Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik): Zeka, duyu, algı ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.

4. Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması): Doğum sırasında kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosudur. Tek taraflıdır. Etkilenen kolda tamamen bir felç tablosu olabileceği gibi ağırlıklı olarak elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı ile de seyredebilir.

5. Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel): Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali) görülebilir. Hidrosefali beyin gelişimini ciddi olarak engelleyebilecek bir durumdur.

6. Doğuştan Kas Hastalıkları: İskelet kaslarının yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Kas güçsüzlüğünün yanı sıra eklem sertlikleri, şekil bozuklukları ve ilerleyici sakatlık meydana gelebilir.

7. Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları: Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı özre neden olmaktadır.

8. Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri: Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve/veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfekta).

Programın Genel Amaçları

Bu program ile bireylerin;

1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,

2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri ,

3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,

4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,

5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,

6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,

7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,

8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,

9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,

10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

Kaba motor beceriler için uygulanabilecek yaklaşımların ana başlıkları aşağıda özetlenmiştir:

* Motor gelişim basamaklarının kolaylaştırılması

* Var olan hareketlerin kalitesinin artırılması

* Düzeltme ve denge reaksiyonlarının geliştirilmesi

* Kas kuvvetlendirme ve dayanıklılık egzersizleri

* Normal olmayan hareket ve reflekslerin baskılanması (inhibisyonu)

* Normal hareket ve reflekslerin kolaylaştırılması (fasilitasyonu)

* Kas sertliğini (tonusunu) düzenleyici pozisyonlamalar

* Ağırlık taşıma ve aktarma egzersizleri

* Kas iskelet sistemine ait oluşabilecek bozuklukların önlenmesi

* Aktivitelerde koordinasyonun sağlanması

* Fonksiyonel beceri eğitimi

* Günlük yaşam aktiviteleri için gerekli yardımcı cihaz ve araçların belirlenmesi

* Spastik tip serebral palsili bireylerde gövdeye doğru ve az olan, kol ve bacak hareketlerinin artırılması, atetoid tip serebral palsili bireylerde kontrolsüz ve gövdeden dışarı doğru hareketlerin azaltılması, ataksik tip serebral palsili bireylerde ise dengenin sağlanması ve gövde kontrolünün geliştirilmesi ana hedef olmalıdır.

* Bireylerde zorlayıcı aktivitelerin var olan hareket bozukluğunu artırdığı unutulmamalıdır. Bu bireylerin eğitim uygulamaları sırasında pasifleştirilmesinden kaçınılmalı, bireylerin aktif olması sağlanmalıdır. Aktiviteler sırasında uygulayıcı, bireyin harekete katılımını beklemeli; bireyi hazır olmadığı hareketlere zorlamamalıdır.

İnce motor beceriler için uygulanabilecek yaklaşımların ana başlıkları aşağıda özetlenmiştir:

* Kavrama ve bırakma için verilen aktiviteler

* Çizim becerilerine yönelik aktiviteler

* El becerilerine yönelik aktiviteler

* El göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik aktiviteler

* Taktil (dokunma) sistemini uyarmaya yönelik aktiviteler

* Proprioseptif (vücut farkındalığı) sistemini uyarıcı aktiviteler

 


 
 
 
     
     
     
     
   

                                                                                         Soru Sormak için Tıklayınız ! 

İletişim
   +90 232 472 30 35
  Karacaoğlan Mah.6166 Sok.  No:27 Işıkkent Bornova/İZMİR
   info@erkeozelegitim.com.tr
E-Bülten
Erke Özel Eğitim Rehabilitasyon'dan haberdar olmak için e-malinizi kayededin
Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Copyright Tüm Hakları Saklıdır
design by NSGRUP